برگزاری ششمین جلسه شورای اداری، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
1401/04/04

ششمین جلسه شورای اداری، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در سال ۱۴۰۱ برگزارشد.

حضورمجیدحق جو درجشنواره توت روستای مزرعه ملا ازتوابع بخش مرکزی تفت
1401/04/02

مجیدحق جو مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان ،  در دومین جشنواره توت روستای مزرعه ملا از توابع بخش مرکزی تفت حضوریافت.

دیدارمدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان بابخشدارزارچ
1401/04/01

مجید حق جو،  مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان، با مرتضی زیباییان، بخشدار زارچ، دیدار و گفتگو کرد. 

وبینار توجیهی آزمونگری، ویژه آزمونگران
1401/03/29

وبینار توجیهی آزمونگری، ویژه آزمونگران با حضور مدر کل آموزش فنی و حرفه ای استان