گام بلند دولت برای رفاه روستاییان / حجت‌الله عبدالملکی _ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
1400/07/17

گام بلند دولت برای رفاه روستاییان / حجت‌الله عبدالملکی _ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

توسعه آموزش های فنی وحرفه ای دراستان یزد
1400/07/08

محمدعلی طالبی استاندار سابق یزد : توسعه آموزش های فنی وحرفه ای دراستان را یکی از دستاوردهای دوره 3 ساله مسولیتش در استان دانست.

برگزاری جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
1400/07/08

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای از تشکیل جلسه کارگروه توسعه مدیریت خبر داد.

با حکم معاون اول رئیس جمهور؛ رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به سمت دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی منصوب شد.
1400/07/07

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، با حکم معاون اول رئیس جمهور؛ رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به سمت دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی منصوب شد.

برگزاری جلسه به منظور اجرای برنامه ارتقای فرهنگ کار، مهارت آموزی وکارآفرینی
برگزاری جلسه به منظور اجرای برنامه ارتقای فرهنگ کار، مهارت آموزی وکارآفرینی
حضور مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان در برنامه زندگی سلام شبکه یزد
حضور مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان در برنامه زندگی سلام شبکه یزد