آموزش مهارت برای 20192 نفر در بخش خصوصی ودولتی استان یزد

آموزش مهارت برای 20192 نفر در بخش خصوصی ودولتی استان یزد

دوشنبه 22 مهر 1398 و ساعت 12:29:56 دوشنبه 22 مهر 1398 و ساعت 13:52:37 تاریخ بروزرسانی 160

در 6 ماه سال جاری بیش از 20 هزار نفر در مراكز آموزش فنی و حرفه ای استان در دو بخش دولتی و خصوصی مهارت آموخته اند

به گزارش روابط عمومی  اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد، علی افضلی مدیر کل فنی حرفه‌ای استان یزد با بیان اینکه در شش ماهه اول سال ٩8، تعداد 3683299 نفر ساعت معادل 20192 نفر دوره آموزش های مهارتی را از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزشگاههای آزاد استان یزد فرا گرفتند گفت: 1756185 نفر ساعت معادل 5703  نفر دوره آموزشگاههای آزاد و 1927114نفرساعت معادل 14489نفردوره دربخش  دولتی آ موزش های لازم را فرا گرفته اند که از این تعداد   9340  نفر برادران   و  13404   نفر خواهران می باشند.

مدیر کل آموزش فنی حرفه‌ای استان یزد گفت:آموزش دربنگاههای اقتصادی 858 نفر، در دانشگاههای استان  334 نفر ، زندانها و ندامتگاهها 1019 نفر، در حوزه پادگان ها ویگان های نظامی تعداد 429 سرباز وظیفه را در استان، آموزش دادیم که در قالب قرارگاه مهارت آموزی نام گرفته است.

آموزش در مراکز ثابت وشعب شهری 8180نفر ، در مراکز درمانی تحت پوشش بهزیستی 315 نفر ، در مناطق روستایی ، عشایری ومناطق محروم ومرزی 843نفر ، همچنین آموزش سیار در مناطق شهری (سکونتهای غیر رسمی ، حاشیه شهرها وسایر نهادهای دولتی یا عمومی مانند هنرستانها ومدارس و..) 2511 نفر بوده است

 گفتنی است  تعداد دوره ها در شش ماه گذشته 696دوره آموزشی  می‌باشند.