انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش  فنی و حرفه ای استان یزد و شتاب دهنده پیشگامان یزد

انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد و شتاب دهنده پیشگامان یزد

پنج‌شنبه 30 بهمن 1399 و ساعت 06:23:00 پنج‌شنبه 30 بهمن 1399 و ساعت 06:35:30 تاریخ بروزرسانی 47

تفاهم نامه همکاری به منظور ایجاد ، گسترش ، همفکری و همکاری های آموزشی به امضای امیر سعید مصباح مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد ومحمد کاظم کشورشاهی رئیس شتاب دهنده نوآوری پیشگامان یزد رسید

 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد به منظور ایجاد ، گسترش ، همفکری و همکاری های آموزشی  ، جهت ایجاد بستر مناسب و مورد نیاز مهارت آموزان، نوآوران و متقاضیان طرح کارآفرین مهارت بنیان در حوزه های مختلف در استان تفاهم نامه همکاری  بین اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد  با شتاب دهنده پیشگامان یکی از شتاب دهنده های برگزیده کشوری منعقد شد . همکاری و تعامل طرفین جهت ایجاد بستر مناسب و مورد نیاز مهارت آموزان ، نوآوران و متقاضیان طرح کارآفرین مهارت بنیان برای اجرای طرح ها و ایده های مبتکرانه کارآفرینی در حوزه های مختلف در استان با محوریت دپارتمان تخصصی آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب وکار این اداره کل از اهداف این تفاهم نامه می باشد.

تفاهم نامه مربوطه با محوریت مرکز تخصصی آموزش کارآفرینی و مهارت  های کسب و کار اداره کل به مدت دو سال شمسی به امضای امیر سعید مصباح مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد و مدیرعامل شتاب دهنده پیشگامان رسید.