بازدید مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان از مرکز شماره2 یزد

بازدید مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان از مرکز شماره2 یزد

يكشنبه 28 مهر 1398 و ساعت 15:04:10 يكشنبه 28 مهر 1398 و ساعت 15:08:22 تاریخ بروزرسانی 166

علی افضلی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد، برای دیدار با کارکنان، بررسی امور جاری، برنامه های آتی و مشکلات مرکز آموزش فنی و حرفه ای آزادگان از این مرکز بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد در این بازدید توانمندی ها و نقایص آن مرکز مورد ارزیابی قرار گرفت و با حضور در کارگاههای آموزشی فعال با مربیان و کارآموزان آن در خصوص نحوه آموزش، تجهیزات، ابزار آموزشی و فرآیند آموزشهای فنی و حرفه ای تبادل نظر شد..