تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش فنی وحرفه ای وپارک علم وفناوری یزد منعقد شد

تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش فنی وحرفه ای وپارک علم وفناوری یزد منعقد شد

شنبه 1 شهريور 1399 و ساعت 06:09:57 يكشنبه 2 شهريور 1399 و ساعت 07:17:18 تاریخ بروزرسانی 228

تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش فنی وحرفه ای وپارک علم وفناوری یزد در راستای توسعه کسب وکارهای نوین واقتضاد مهارت بنیان باتاکید بر اجرای آموزشهای مهارتی درحوزه بیوتکنولوژی به امضای امیرسعید مصباح ومحمد مهدی لطفی رسید\r\n

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد در راستای توسعه کسب وکارهای نوین و اقتصاد مهارت بنیان باتاکید بر اجرای آموزشهای مهارتی درحوزه بیوتکنولوژی، به امضای امیرسعیدمصباح مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای و محمد مهدی لطفی رییس پارک علم و فناوری رسید.

این تفاهم نامه به منظور تقويت همکاری‌های عملی و تخصصی و بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و امکانات موجود طرفین و رشد و توسعه آموزش های مهارتی مورد نیاز در فضای کسب و کار می باشد

گفتنی است این تفاهم نامه در14 ماده  ودر دونسخه تنظیم شده و برای مدت 2 سال دارای اعتبار می باشد