پیشنهادات

شنبه 22 دى 1397 و ساعت 21:37:00 17724 مشاهده فایل

null

 فرایند دریافت پیشنهاد در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد
فرایند دریافت پیشنهاد برای طرح درکمیته پذیرش وبررسی پیشنهادها در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد تا اطلاع ثانوی به صورت دستی می باشد پیشنهاددهندگان می بایست به صورت زیر اقدام نمایند:
فرم پیشنهاد را از وب سایت اداره کل آموزش وفنی وحرفه ای استان یزد(لینک زیر)دریافت و پس از تکمیل فرم مذکور به یکی از طرق ( حضوری،پست ویا مکاتبات اداری)، به واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگوئی به شکایات این اداره کل ارسال نمایند.

دریافت فایل Word فرم پیشنهاد

 

پیشنهادهای سال91       پیشنهادهای سال92       پیشنهادهای سال93       پیشنهادهای سال94        پیشنهادهای سال95

 

ارسال و پیگیری پیشنهاد در پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور