انواع آموزش

پنج‌شنبه 23 دى 1400 و ساعت 11:28:19 چهارشنبه 27 بهمن 1400 و ساعت 08:35:16 تاریخ بروزرسانی 374

null

1-آموزش در مراکز ثابت

2-آموزش به دانشجویان

3-آموزش به آسیب دیدگان اجتماعی

4-آموزش در صنایع ، صنوف و بنگاه های اقتصادی

5-آموزش در ندامتگاه ها و مراکز بازپروری

6-آموزش در پادگان ها و مراکز نظامی

7-آموزش به اتباع خارجی

8-آموزش های سیار

9-آموزش به مستمری بگیران تامین اجتماعی

10-آموزش به روستائیان و عشایر

11-مهارت آموزی در محیط کار واقعی

آشنایی با انواع آموزش های فنی و حرفه ای در ایران