درخواست تأسیس آموزشگاههای آزاد

چهارشنبه 8 اسفند 1397 و ساعت 14:13:57 چهارشنبه 31 فروردين 1401 و ساعت 11:07:06 تاریخ بروزرسانی 305

null

سلام

با توجه به تغییر سامانه پورتال٬ برای ثبت درخواست تاسیس آموزشگاه آزاد ٬ پس از مطالعه ضوابط و شرایط در نشانی pi.irantvto.ir به سامانه درگاه ملی مجوزهای کسب و کار به نشانی https://g4b.ir مراجعه نمایید.