مکاتبات

چهارشنبه 8 اسفند 1397 و ساعت 14:14:53 چهارشنبه 18 تير 1399 و ساعت 10:32:13 تاریخ بروزرسانی 1932

null

نحوه اجرای هماهنگ بعضی از موارد درخصوص تمدید و صدور 

ممنوعیت ثبت نام اتباع بدون معرفی نامه

# نحوه تمدید پروانه تأسیس طبق دستورالعمل جدید

رعایت زمان مهلت، جهت تمدید پروانه تأسیس آموزشگاه

# نحوه ادامه فعالیت کارمندان دولت دارای پروانه تأسیس آموزشگاههای آزاد 

#  در خصوص شهریه مصوب از سوی کانون کشوری 

# درج راهنمای کاراموزان در محل مناسب.  دریافت نامــه   دریافت پوستر راهنما

# شرایط مربی – سرانه فضا کارگاهی و تجهیزات دو حرفه"آرایشگر دائم صورت زنانه" و "کاربر ماساژ"

# ثبت نام و صدور گواهینامه دانش آموان اتباع بیگانه 

# تعهدات آموزشی بر اساس گروه های هدف

# نحوه تمدید پروانه تاسیس که اعتبار آنها پایان یافته است

انتقال و واگذاری شعبه آموزشگاههای آزاد

شرکت در سمینارمراقبت و زیبایی 

# ثبت نام کارآفرینان برتر

# فرایند ثبت و صدور ابلاغ مربیگری

# درخصوص همکاری آموزشگاهها با مرکز مدیریت سما 

# اعطای تسهیلات کم بهره به آموزشگاههای آزاد

# ثبت نام المپیادکارآفرینی مهارت

# استفاده از لگوی سازمان در تالیف و چاپ کتاب 

#در خصوص مهلت جهت تمدید پروانه تاسیس

# درخصوص اجرای آموزش مجازی در آموزشگاه های نوع "د "

# شرایط  مربی جهت حرفه های آرایشگر دائم صورت و حرفه های رشته بهداشت و ایمنی

# رعایت آموزش استاندارد  بهداشت وایمنی کار بالیزر

# دستورالعمل طرح ایران مهارت سال تحصیلی 99-98

# معرفی آموزشگاه جهت شرکت در طرح کد نویسی ویژه کودک و نوجوان 

# ثبت نام در دوره های تربیت مربی کرج - بهمن 98

# صدور ابلاغ مربیگری  در خصوص حرفه های که دارای حساسیت و اهمیت می باشد

# عدم مداخله در امور پزشکی توسط آموزشگاه های مراقبت زیبایی

# برگزاری مسابقات طراحی و دوخت 

# اولین فراخوان تولید محتوی الکترونیکی

# نحوه اتمام دوره های تعطیل شده آموزشگاه ها 

#  معرفی مربیان جهت اجرای دوره های آموزش  به تربیت مربی کرج 

# ارسال نامه بهداشت در خصوص رنگ های غیر مجاز 

# ارسال لیست فعالیت های و زیر بخش های اقتصادی و صنوف تولیدی و خدماتی آسیب پذیر از کرونا 

# جدول تعرفه های درآمدی سال1399

# جمع آوری مشخصات شاغلین بخش خصوصی (آموزشگاههای آزاد)

# امکان ثبت کارآموزان ایران مهارت در دوره های تعریف شده قبلی 

# اجرای دوره های آموزشی طبق شیوه نامه فاصله گذاری اجتماعی 

# تسهیلات حمایتی به  آموزشگاههای آزاد

# ثبت نام در سامانه کارا

# فاصله گذاری اجتماعی و رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

# امکان ثبت دوره های برگزارشده ایران مهارت 
# فرم های جدید در خصوص موسس و مربی نمونه پیرو نامه  642 مورخ پانزدهم تیر ماه   دریافت فرم ها