مکاتبات

چهارشنبه 8 اسفند 1397 و ساعت 14:14:53 شنبه 25 دى 1400 و ساعت 13:59:07 تاریخ بروزرسانی 3293

null

ممنوعیت ثبت نام اتباع بدون معرفی نامه

# نحوه تمدید پروانه تأسیس طبق دستورالعمل جدید

رعایت زمان مهلت، جهت تمدید پروانه تأسیس آموزشگاه

# نحوه ادامه فعالیت کارمندان دولت دارای پروانه تأسیس آموزشگاههای آزاد 

#  در خصوص شهریه مصوب از سوی کانون کشوری 

# درج راهنمای کاراموزان در محل مناسب.  دریافت نامــه   دریافت پوستر راهنما

# شرایط مربی – سرانه فضا کارگاهی و تجهیزات دو حرفه"آرایشگر دائم صورت زنانه" و "کاربر ماساژ"

# ثبت نام و صدور گواهینامه دانش آموان اتباع بیگانه 

# فرایند ثبت و صدور ابلاغ مربیگری

# درخصوص اجرای آموزش مجازی در آموزشگاه های نوع "د "

# شرایط  مربی جهت حرفه های آرایشگر دائم صورت و حرفه های رشته بهداشت و ایمنی

# رعایت آموزش استاندارد  بهداشت وایمنی کار بالیزر

# صدور ابلاغ مربیگری  در خصوص حرفه های که دارای حساسیت و اهمیت می باشد

# عدم مداخله در امور پزشکی توسط آموزشگاه های مراقبت زیبایی

# ارسال نامه بهداشت در خصوص رنگ های غیر مجاز 

# جدول تعرفه های درآمدی سال1399

# جمع آوری مشخصات شاغلین بخش خصوصی (آموزشگاههای آزاد)

# امکان ثبت کارآموزان ایران مهارت در دوره های تعریف شده قبلی 

# اجرای دوره های آموزشی طبق شیوه نامه فاصله گذاری اجتماعی 

# تسهیلات حمایتی به  آموزشگاههای آزاد

# ثبت نام در سامانه کارا

# فاصله گذاری اجتماعی و رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

# امکان ثبت دوره های برگزارشده ایران مهارت 

# نحوه ی فعالیت آموزشگاهها در دوران کرونا

# امکان ویرایش دوره ها در شرایط کرونا 

# واگذاری فضاهای آموزشی مراکز دولتی

# امکان ثبت و اجرای دوره به صورت مجازی در پرتال 

# رعایت ماده 57 جهت تعریف دوره خصوصی الزامی میباشد 

# زمان ویرایش اطلاعات شخصی و سجلی کاراموزان در پرتال  

# ارائه خدمات مناسب در حوزه پاسخگویی به پرسشها در پرتال 

# دستورالعمل آموزش مجازی الکترونیکی

# طرح مشوق های بیمه ای

# شرایط تاسیس شعبه و اصلاحیه ماده 15 از فصل دوم 

# اصلاحیه دستورالعمل اجرای طرح مشوق بیمه ای

# شهریه دوره های آموزشی سال 1399 آموزشگاه های آزاد

# حذف استانداردهای شایستگی از پورتال جامع در سال 1400

# اصلاحیه شیوه نامه آموزش به صورت مجازی توسط آموزشگاه ها

# تقویم آزمون آنلاین حوزه های الکترونیکی سال 1400 استان یزد

# برگزاری دوره های آموزشی با عنایت به نامه معاونت محترم بهداشت وزارت بهداشت 

# آموزش اتباع خارجی

# اصلاحیه فرمهای تعهد نامه محضری متقاضیان تاسیس آموزشگاه های الف و ب و چ و د

# نحوه فعالیت آموزشگاه ها در زمان شیوع بیماری کرونا  

# بروشور طرح کارورزی دانش اموختگان و معافیت بیمه کارفرمایی و  طرح مشوق بیمه ای 

# درخصوص تفاهم نامه مرکز بهداشت با کانون  مبنی بر فعالیت آموزشگاه ها

# تمدید یکساله تفاهم نامه ایران مهارت

# نحوه ی تایید دوره درقالب ماده 57

# شرایط تایید دوره های خصوصی

# رعایت شئونات اسلامی در تبلیغات و پخش فیلم در شبکه های مجازی