مکـاتبـات

چهارشنبه 8 اسفند 1397 و ساعت 14:14:53 چهارشنبه 22 آبان 1398 و ساعت 13:05:36 تاریخ بروزرسانی 705

null

نحوه اجرای هماهنگ بعضی از موارد درخصوص تمدید و صدور 

ممنوعیت ثبت نام اتباع بدون معرفی نامه

# نحوه تمدید پروانه تأسیس طبق دستورالعمل جدید

رعایت زمان مهلت، جهت تمدید پروانه تأسیس آموزشگاه

# نحوه ادامه فعالیت کارمندان دولت دارای پروانه تأسیس آموزشگاههای آزاد 

#  در خصوص شهریه مصوب از سوی کانون کشوری 

# درج راهنمای کاراموزان در محل مناسب.  دریافت نامــه   دریافت پوستر راهنما

# شرایط مربی – سرانه فضا کارگاهی و تجهیزات دو حرفه"آرایشگر دائم صورت زنانه" و "کاربر ماساژ"

# ثبت نام و صدور گواهینامه دانش آموان اتباع بیگانه 

# تعهدات آموزشی بر اساس گروه های هدف

# نحوه تمدید پروانه تاسیس که اعتبار آنها پایان یافته است

انتقال و واگذاری شعبه آموزشگاههای آزاد

شرکت در سمینارمراقبت و زیبایی 

# ثبت نام کارآفرینان برتر

# فرایند ثبت و صدور ابلاغ مربیگری

# درخصوص همکاری آموزشگاهها با مرکز مدیریت سما 

# اعطای تسهیلات کم بهره به آموزشگاههای آزاد

# ثبت نام المپیادکارآفرینی مهارت