ثبت نام آزمون مهارتی

ثبت نام آزمون مهارتی

سه شنبه 11 دى 1397 و ساعت 13:09:37 چهارشنبه 24 ارديبهشت 1399 و ساعت 10:17:15 تاریخ بروزرسانی 183

null

شناسنامه ارائه این خدمت

راهنمای ثبت نام اینترنتی آزمون های مهارتی

سامانه ثبت نام اینترنتی آزمون های مهارتی

*شماره تلفن 7-35253006  مربوط به واحد ارزشیابی و سنجش مهارت این اداره کل و مراکزبا تلفن های"مراکز"جهت رفع ابهام و مشکل در دسترس شماست*

نظرسنجی این خدمت