ثبت نام آزمون مهارتی

ثبت نام آزمون مهارتی

سه شنبه 11 دى 1397 و ساعت 13:09:37 شنبه 22 تير 1398 و ساعت 12:31:40 تاریخ بروزرسانی 77

null

شناسنامه ارائه این خدمت

راهنمای ثبت نام اینترنتی آزمون های مهارتی

سامانه ثبت نام اینترنتی آزمون های مهارتی

*شماره تلفن 7-35253006  مربوط به واحد ارزشیابی و سنجش مهارت این اداره کل و مراکزبا تلفن های"مراکز"جهت رفع ابهام و مشکل در دسترس شماست*