صدور پروانه تأسیس آموزشگاههای آزاد

سه شنبه 11 دى 1397 و ساعت 13:13:18 چهارشنبه 24 ارديبهشت 1399 و ساعت 10:17:01 تاریخ بروزرسانی 322

null

شناسنامه ارائه این خدمت

اخذ و تمدید پروانه تأسیس آموزشگاه

درخواست پروانه تاسیس آموزشگاه

*شماره تلفن 5-38250081 داخلی 230و207 مربوط به واحد آموزشگاههای آزاد این اداره کل و مراکزبا تلفن های"مراکز"جهت رفع ابهام و مشکل در دسترس شماست*

نظرسنجی این خدمت