مشاوره و هدایت شغلی

مشاوره و هدایت شغلی

سه شنبه 11 دى 1397 و ساعت 13:08:47 چهارشنبه 24 ارديبهشت 1399 و ساعت 10:17:27 تاریخ بروزرسانی 191

null

شناسنامه ارائه این خدمت

ورود به سامانه مشاوره و هدایت آموزشی- شغلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

مراحل رهگیری اشتغال

*شماره تلفن 5-38250081 داخلی 214 مربوط به واحد آموزش،پژوهش و برنامه ریزی این اداره کل و مراکزبا تلفن های"مراکز"جهت رفع ابهام و مشکل در دسترس شماست*

نظرسنجی این خدمت