نظارت بر اماکن آموزشگاههای آزاد

سه شنبه 11 دى 1397 و ساعت 13:17:59 شنبه 22 تير 1398 و ساعت 09:46:09 تاریخ بروزرسانی 727 مشاهده فایل

null

متقاضیان تأسیس آموزشگاه بعد از دریافت وتکمیل فرم های مربوطه(درخواست صدور پروانه تأسیس،فرم اولویت بندی،طرح توجیهی و ...) از سایت امورمؤسسات کارآموزی آزاد استان یزد(azad.yazdtvto.ir)وپرتال سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور(www.portaltvto.com)،نسبت به تحویل مدارک اولیه به کارشناس مرکز معین اقدام نموده و کارشناس مرکز بر اساس فرم بازدید مکان جهت رؤیت و بررسی مکان آموزشی بر اساس دستورالعمل سرانه فضای آموزشی نسبت به تأیید ویا رد مکان آموزشگاه اقدام می نماید.

*مرکزمعین آموزشگاههای خوهران شهرستان یزد>>>>>مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد(ابتدای52متری امامشهر-تلفن 35258814)

*مرکز معین آموزشگاههای برادران و دو منظوره شهرستان یزد>>>>>>مرکزآیت الله خامنه ای شهرستان یزد(میدان یزدباف - بلوار کارگر-تلفن:7-3525006)

*مرکز معین کلیه آموزشگاههای شهرستانهای استان>>>>>>>مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستانها-تلفن مراکز

دریافت فرم بازدید مکان