افتتاح مرکز مهارت آموزی و مشاوره شغلی در دانشگاه فرهنگیان یزد

افتتاح مرکز مهارت آموزی و مشاوره شغلی در دانشگاه فرهنگیان یزد

يكشنبه 6 مهر 1399 و ساعت 09:19:00 دوشنبه 7 مهر 1399 و ساعت 06:52:43 تاریخ بروزرسانی 118

در راستای اجرای طرح توانمند سازی مهارتی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با رویکرد اشتغال، سیزدهمین مرکز مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان یزد افتتاح شد\r\n\r\n

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد، در راستای اجرای طرح توانمند سازی مهارتی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با رویکرد اشتغال، سیزدهمین مرکز مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان یزد با حضور امیرسعید مصباح مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای، منصوردهقان منشادی رئیس دانشگاه فرهنگیان و دیگر مسئولین در محل دانشگاه افتتاح شد.

براساس گزارش، این مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی با هدف توانمندسازی مهارتی دانشجویان و کمک به دانش آموختگان دانشگاهی بر پایه سه فراینداصلی نیاز سنجی مهارتی، ارائه خدمات مشاوره شغلی و آموزشی و نهایتاً ارایه خدمات مهارت آموزی مورد نیاز بازار کار به دانشجویان و با تکیه بر ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیر دولتی راه اندازی شد.