انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

دوشنبه 31 شهريور 1399 و ساعت 05:45:37 دوشنبه 31 شهريور 1399 و ساعت 05:45:37 تاریخ بروزرسانی 110

تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد در جهت گیری به سوی اقتصاد سبز وبا هدف کلی تحقق توسعه پایدارمنعقد شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد،   تفاهم نامه همکاری در جهت گیری به سوی اقتصاد سبز وبا هدف کلی تحقق توسعه پایدار به امضای امیر سعید مصباح مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای و نیره پورملائی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان #یزد رسید از مهمترین اهداف این تفاهم نامه برنامه ریزی وهم افزایی وتوسعه مشاغلی که تولید کالا وخدمات باکاهش انرژی، مواد اولیه، آب  وبه حداقل رساندن آلودگی ها وپسماند در جهت ارتقا وکیفیت محیط زیست و همچنین تدوین استانداردهای آموزشی جهت ترویج فرهنگ تقویت وتوسعه اقتصاد ومشاغل سبز می باشد

همچنین از دیگر اهداف از این تفاهم نامه برنامه ریزی و ارائه آموزش های مهارتی لازم برای  سبز سازی مشاغل وحرف دربنگاههای اقتصادی درسطح استان براساس استانداردهای مربوطه وبرگزاری آزمون های ارزشیابی مهارت وصلاحیت حرفه ای وصدور گواهینامه می باشد