اولین جلسه ستاد ارزشیابی مهارت استان یزد در سال 98

اولین جلسه ستاد ارزشیابی مهارت استان یزد در سال 98

چهارشنبه 25 ارديبهشت 1398 و ساعت 15:10:40 چهارشنبه 25 ارديبهشت 1398 و ساعت 15:10:40 تاریخ بروزرسانی 81

اولین جلسه ستاد ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد در سال 98 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد؛ افضلی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان در تکمیل خبر افزود: این جلسه با هدف بررسی چالش ها و احصای مشکلات اجرایی در روند فعالیت ها و فرآیندهای مربوط به برگزاری آزمونهای تئوری و عملی ، ارائه راهکارها و اخذ پیشنهادات در بهبود عملکرد و تسریع در ارائه خدمات و پاسخگویی بهتر به متقاضیان تشکیل گردید.

سلطانی رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و دبیر ستاد در تشریح ضرورت برگزاری  این جلسه اظهار داشت : در این جلسه توضیحات کامل در خصوص نگرش جدید سازمان در شیوه برگزاری آزمونهای پایان دوره بصورت  آزمون های پروژه محور ، آزمون های تفاهم نامه ها و آزمون های آنلاین  و اقداماتی که در اینخصوص باید صورت پذیرد ارائه گردید

در ادامه مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای و اعضای جلسه به بررسی و تصمیم گیری در خصوص رفع مشکلات برگزاری آزمون های عملی حرفه های مختلف رشته مراقبت زیبایی آموزشگاههای آزاد  شهرستان یزد در کارگاه سنجش مرکز خواهران یزد ،اصلاح فرآیند تمدید پروانه مهارت شاغلین صنایع ساختمان ،قالیبافی و ... در شهرستان یزد و نحوه پرداخت وتوزیع حق الزحمه عوامل آزمونی استان با توجه به اعتبارات تخصیص یافته از سوی سازمان پرداختند.

افضلی با تاکید بر استمرار این جلسات و اقدامات کارشناسی خواستار پیگیری مجدانه اولویت های تعیین شده از سوی سازمان و تسهیل و تسریع در تحقق فرآیندهای اجرایی و افزایش کیفیت و جایگاه گواهینامه های مهارتی گردید.