بازدید مدیر کل  اداره کل اموزش فنی وحرفه ای استان یزداز مرکز تخصصی آموزش کارآفرینی ومهارت های کسب وکار

بازدید مدیر کل اداره کل اموزش فنی وحرفه ای استان یزداز مرکز تخصصی آموزش کارآفرینی ومهارت های کسب وکار

سه شنبه 23 دى 1399 و ساعت 03:33:41 سه شنبه 23 دى 1399 و ساعت 08:15:08 تاریخ بروزرسانی 18

امیر سعید مصباح از مرکز تخصصی آموزش کارآفرینی ومهارت های کسب وکار با هدف شناسایی و حمایت از نیروی خلاق کار،انسجام بخشی در ترویج فرهنگ کارآفرینی نوآورانه بازدید نمود

 به گزارش روابط عمومی اداره کل اموزش فنی وحرفه ای استان یزد امیر سعید مصباح  مدیرکل صبح روز دوشنبه  از دپارتمان تخصصی آموزش کارآفرینی ومهارت های کسب وکار  به منظور شناسایی و حمایت از نیروی خلاق کار،انسجام بخشی در ترویج فرهنگ کارآفرینی نوآورانه بازدید کرد

براساس این خبر الهام معصومی مسئول دپارتمان تخصصی اموزش  کارآفرینی و مهارت های کسب وکار گزارشاتی از روال کارهای انجام شده و روند اجرایی راه اندازی مرکز ارائه کرد
 امیر سعید مصباح با بیان اینکه فعالیت رسمی مراکز تخصصی کارآفرینی و مهارت های کسب وکار با هدف  شناسایی و حمایت از نیروی خلاق کار،انسجام بخشی در ترویج فرهنگ کارآفرینی نوآورانه ، کمک به ایجاد و گسترش گروه های استارتاپی ، هدایت افراد خلاق و نوآور در استان ها ، کمک به گسترش و تنوع بخشی رویدادهای کارآفرینی در کشور راه اندازی شده است ، نقش این مرکز در ترویج فرهنگ کارافرینی در استان را امری ضروری دانست.