بازگشايي آموزشگاههاي آزاد ومراكز دولتي

بازگشايي آموزشگاههاي آزاد ومراكز دولتي

چهارشنبه 24 ارديبهشت 1399 و ساعت 16:10:05 چهارشنبه 24 ارديبهشت 1399 و ساعت 16:30:33 تاریخ بروزرسانی 269

تمامی آموزشگاههای آزاد ومراکز دولتی آموزش فنی وحرفه ای استان یزداز امروز 24 اردیبهشت ماه بازگشایی می شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ی استان یزد تمامی آموزشگاههای آزاد ومراکز دولتی آموزش فنی وحرفه ای استان با رعایت پروتکل های بهداشتی با مجوز 10568 مورخ 99/02/24  ستاد استانی پیشگیری ومقابله با کرونا از امروز 24 اردیبهشت ماه بازگشایی می شود.