باهدف توسعه کمی و کیفی آموزش های مهارتی بخش کشاورزی : تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، منعقد شد.

باهدف توسعه کمی و کیفی آموزش های مهارتی بخش کشاورزی : تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، منعقد شد.

يكشنبه 16 تير 1398 و ساعت 14:43:30 يكشنبه 16 تير 1398 و ساعت 14:49:52 تاریخ بروزرسانی 94

در راستای اجرای قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، و با هدف توسعه کمی و کیفی آموزش های مهارتی بخش کشاورزی تفاهم نامه همکاری مشترک سه جانبه با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی  اداره کل آموزش  فنی  و حرفه ای  استان یزد، سلیمان پاک سرشت، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، با اشاره به ظرفیت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، گفت: در سال گذشته 12 میلیون نفر/ ساعت آموزش مهارتی به 90 هزار روستایی، در 388 کارگاه و 5 مرکز تخصصی آموزش کشاورزی مهارت های نوین، مطابق با فناوری روز ارائه شده است.

وی ادامه داد: با توجه به تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ارائه آموزش های مهارتی در حوزه کشاورزی و تحقق رونق تولید، همچنین نیاز مشترک هر سه دستگاه اجرایی برای تعامل در این زمینه، این هم افزایی در قالب انعقاد تفاهم نامه بر اساس سیاست ها و اولویت های وزارت جهاد کشاورزی و منطبق بر نیاز بهره برداران بخش کشاورزی اجرا می شود.

در ادامه، کاظم خاوازی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، با بیان این موضوع که هم اکنون 4 میلیون بهره بردار در بخش کشاورزی یکی از متنوع ترین و پرمخاطب ترین بخش ها در آموزش های مهارتی را شامل می شود، اظهار امیدواری کرد این سه دستگاه بتوانند تمام ظرفیت های خود را برای آموزش مهارت به  نسل نو کشاورزان به کار گیرند.

شاهرخ رمضان نژاد، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نیز با اشاره به این موضوع که سازمان نظام مهندسی کشاورزی، سازمانی دانش بنیان و پشتیبان در زمینه ارائه آموزش مهارتی به روستائیان است، بر دانش افزایی گروه هدف در این تفاهم نامه تأکید کرد و گفت: آموزش های مهارتی در حوزه کشاورزی باید مستمر و دائمی باشد.

این گزارش می افزاید: اهم اهداف این تفاهم نامه، تشکیل ستاد ملی راهبری و کمیته های اجرایی، یکسان سازی عناوین و محتوای استانداردهای شغلی و آموزشی موجود، بازنگری و احصای مشاغل جدید در این بخش و سنجش مهارت و صدور گواهینامه های مهارتی و صلاحیت حرفه ای مشترک بین سه دستگاه است.

ارزیابی و سنجش اثربخشی برنامه های آموزش مهارتی بخش کشاورزی، اعتباربخشی به مراکز آموزش غیردولتی با رعایت ضوابط، تهیه و تدوین منابع، محتوا و بسته های آموزشی، تدوین برنامه های آموزشی مشترک ویژه بازآموزی مربیان بخش کشاورزی و پیگیری برای حمایت از مهارت آموزان از دیگر اهداف این تفاهم نامه ذکر شده است.

شایان ذکر است، سعید طاهریان، مدیرکل دفتر اعتبارات و برنامه ریزی آموزش سازمان برنامه و بودجه کشور نیز، با حضور در این مراسم از حمایت مالی سازمان برنامه و بودجه از این تفاهم نامه و طرح های مشابه خبر داد و گفت: توجه ویژه به مهارت آموزی سرمایه گذاری برای توسعه است.

اجرای مفاد تعهدنامه، دستورالعمل های  ابلاغی و تهیه گزارش های عملکرد ادواری  بر عهده کارگروه استانی ذیل ستاد ملی است.

بر اساس این گزارش تفاهم نامه مذکور برای مدت سه سال قابل اجرا است.