برگزاری جلسه هم اندیشی مهارت آموزی با بسیج سازندگی سپاه الغدیر

برگزاری جلسه هم اندیشی مهارت آموزی با بسیج سازندگی سپاه الغدیر

دوشنبه 13 آبان 1398 و ساعت 13:19:33 دوشنبه 13 آبان 1398 و ساعت 13:19:33 تاریخ بروزرسانی 222

علی افضلی از جلسه هم اندیشی مهارت آموزی بسیج سازندگی سپاه الغدیر واداره کل آموزش فنی وحرفه ای خبر داد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد ، علی افضلی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای یزد ، قابلیت ها و توانایی های آموزش فنی و حرفه ای استان را یادآور شد.
و اظهار داشت: با توجه به تغییر راهبرد سازمان از عرضه محوری آموزشی به تقاضا محوری در سالیان اخیر، این اداره با دارا بودن نیروهای آموزشی مجرب و برخورداری از تجهیزات مناسب، آمادگی کامل را برای برگزاری دوره های مهارتی مورد تقاضای ناحیه مقاومت دارد.

در این نشست حسینی از مسئولین بسیج سازندگی سپاه الغدیر با تاکید بر ایجاد اشتغال، رفع موانع آن و تلاش همگان در راستای کاهش نرخ بیکاری و خدمت به مردم ، اظهار داشت: وظیفه ی همه ی ارگانهای نظام حرکت در مسیر تحقق شعار سال می باشد و بسیج سازندگی نیز در نیل به این مهم همگام با سایر نهادها تمام تلاش وهمت خود را بکار می گیرد .

وی خواستار توسعه همکاریهای مشترک بین بسیج سازندگی منطقه واداره کل  آموزش فنی و حرفه ای شد و اظهار داشت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای یکی از سازمانهای بسیار تاثیر گذار و پیشرو در محقق نمودن شعار سال می باشد .