برگزاری جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

برگزاری جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

پنج‌شنبه 8 مهر 1400 و ساعت 05:41:24 پنج‌شنبه 8 مهر 1400 و ساعت 08:17:50 تاریخ بروزرسانی 67

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای از تشکیل جلسه کارگروه توسعه مدیریت خبر داد.

بر اساس این خبر جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد با حضور حسینی نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مصباح مدیر کل و معاونین، کارشناسان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای از اعضای کارگروه توسعه در روز چهارشنبه 7مهرماه تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه مواردی پیرامون ارائه گزارش تحلیلی وضعیت امتیاز شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه در سال 1399مطرح شد.

در ادامه جلسه مواردی شامل مشاوره و راهنمایی درخصوص محورتوسعه دولت الکترونیک و همچنین تشریح، تبیین و تصویب سند برنامه اجرایی آموزشی دستگاه در سال 1400 بیان شد.

در پایان موارد مطرح شده توسط نماینده سازمان مدیریت مورد بررسی قرار گرفت و راهکارها و رهنمودهای لازم با هدف بهبود کیفیت ارائه گردید.