تدوین استاندارد ملی آموزش شایستگی با عنوان خیمه دوزی در آموزش فنی وحرفه ای استان یزد

تدوین استاندارد ملی آموزش شایستگی با عنوان خیمه دوزی در آموزش فنی وحرفه ای استان یزد

سه شنبه 21 آبان 1398 و ساعت 13:04:40 سه شنبه 28 آبان 1398 و ساعت 09:51:18 تاریخ بروزرسانی 314

استاندارد ملی آموزش شایستگی با عنوان خیمه دوزی توسط مربیان مرکز آموزش فنی و حرفه ای استان یزد تدوین گردید.\r\n\r\n

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان یزد، طرح پيشنهادي مربيان مرکز آموزش فنی وحرفه ی خواهران شهرستان یزد موفق به دريافت کد ملي آموزش شایستگی (753320510010011) از سوي دفتر طرح و برنامه درسي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور گرديد.

حمیدرضا فراشاهی معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای یزد ضمن بيان اين مطلب افزود: پس از برگزاري جلسات متعدد و کارشناسي با حضور مربيان و کارشناسان صنایع پوشاک، اين استاندارد آموزش شایستگی ويژه کارآموزان رشته صنایع پوشاک با حداقل مدرک پایان دوره راهنمایی و به مدت 120 ساعت پيشنهاد و از سوي دفتر طرح و برنامه ريزي مورد تأييد قرار گرفت.

 

.گفتنی است این تدوین جهت آموزش به جوانان و افراد جوياي شغل و گسترش این رشته قدیمی ، با همت مربیان مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران یزد ، نصرت صیادیان و الهام معصومی  پیشنهاد گردیده است