ترویج آموزشهای فنی وحرفه ای در شهر مروست

ترویج آموزشهای فنی وحرفه ای در شهر مروست

سه شنبه 16 مهر 1398 و ساعت 07:45:47 چهارشنبه 17 مهر 1398 و ساعت 07:29:55 تاریخ بروزرسانی 133

جلسه ای با اعضای شورای شهر مروست در خصوص آموزشهای فنی وحرفه ای در ای شهرستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد، در این جلسه  علی افضلی مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای ارائه آموزش های منجر به اشتغال را با توجه به نیاز بازار از برنامه های آموزش فنی و حرفه ای عنوان و بیان کرد: حمایت از کارآفرینان به صورت جدی امر مهم اشتغالزایی را به همراه داشته و تحقق اشتغال پایدار نیازمند همکاری گسترده بخش دولتی و خصوصی می باشد.

اعضای شورای شهر مروست کسب آموزش های مهارتی و توسعه کارآفرینی را راهگشای معضل بیکاری جوانان در کشور عنوان نمودند وخواستار آموزشهای فنی وحرفه ای در این شهرستان شدند

علی افضلی کسب آموزش های فنی و مهارتی را کوتاهترین مسیر جهت کارآفرینی افراد خواند و اظهار داشت: تربیت نیروی متخصص همراه با مهارت و کاربلدی موجب افزایش قدرت در صنعت و تفکر کارآفرینی در جامعه و در نهایت توسعه فضای کسب و کار را به دنبال خواهد داشت.