تعامل وهمکاری فنی وحرفه ای ودفتر فرهنگی جامعه اسلامی کارگران کشور

تعامل وهمکاری فنی وحرفه ای ودفتر فرهنگی جامعه اسلامی کارگران کشور

سه شنبه 16 مهر 1398 و ساعت 13:57:35 سه شنبه 16 مهر 1398 و ساعت 13:57:35 تاریخ بروزرسانی 178

معاونت فرهنگی جامعه اسلامی کارگران کشوردر راستای ارتقای سطح مهارت کارگران خواستار تعامل وهمکاری با اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد معاونت فرهنگی جامعه اسلامی کارگران کشور طی نشستی با مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد خواستار تعامل  در راستای ارتقای سطح مهارت کارگران و راه اندازی شهرک مهارت آموزی ، از ظرفیت های دانشگاه علمی کاربردی یزد و کارگاهای  آموزشی این اداره کل شد

بر اساس این گزارش جعفری خواستار استفاده  ازظرفیت  پتانسیل های علمی وفناوری ؛ آمادگی، جهت تحقق اهداف عالی در راستای تعامل ، و ایجاد کارگروه پژوهشی فناوری نانو شد

 و ی هچنین افزود :با توجه به پتانسیل طرفین و تجربیات و گستردگی دو مجموعه می‌توان با هم‌افزایی گام‌های خوبی را در این حوزه برداشت