تعامل وهمکاری فنی وحرفه ای ودفتر فرهنگی جامعه اسلامی کارگران کشور

تعامل وهمکاری فنی وحرفه ای ودفتر فرهنگی جامعه اسلامی کارگران کشور

سه شنبه 16 مهر 1398 و ساعت 13:57:35 سه شنبه 16 مهر 1398 و ساعت 13:57:35 تاریخ بروزرسانی 75

معاونت فرهنگی جامعه اسلامی کارگران کشوردر راستای ارتقای سطح مهارت کارگران خواستار تعامل وهمکاری با اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد معاونت فرهنگی جامعه اسلامی کارگران کشور طی نشستی با مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد خواستار تعامل  در راستای ارتقای سطح مهارت کارگران و راه اندازی شهرک مهارت آموزی ، از ظرفیت های دانشگاه علمی کاربردی یزد و کارگاهای  آموزشی این اداره کل شد

بر اساس این گزارش جعفری خواستار استفاده  ازظرفیت  پتانسیل های علمی وفناوری ؛ آمادگی، جهت تحقق اهداف عالی در راستای تعامل ، و ایجاد کارگروه پژوهشی فناوری نانو شد

 و ی هچنین افزود :با توجه به پتانسیل طرفین و تجربیات و گستردگی دو مجموعه می‌توان با هم‌افزایی گام‌های خوبی را در این حوزه برداشت