جلسه معارفه نماینده جدید سپاه الغدیر

جلسه معارفه نماینده جدید سپاه الغدیر

سه شنبه 20 خرداد 1399 و ساعت 06:40:21 سه شنبه 20 خرداد 1399 و ساعت 06:40:21 تاریخ بروزرسانی 259

جلسه معارفه نماینده جدید سپاه الغدیر در راستای اجرای تفاهم نامه ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی به منظور مهارت افزائی و تسهیل اشتغال کارکنان وظیفه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد جلسه معارفه نماینده سپاه الغدیر با حضور معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزی روز سه شنبه19  خرداد ماه در محل دفتر معاونت آموزشی برگزار شد براساس این گزارش جلسه در راستای تعامل و همکاریهای دوجانبه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و سپاه الغدیر استان یزد تشکیل گردیده و همچنین مصطفی طهماسب نژاد بعنوان نماینده جدید سپاه الغدیر در حوزه مهارت آموزی نیروهای مسلح معرفی و از تلاشهای علی محمد کریم زاده نماینده سابق تقدیر و تشکر بعمل آمد

گفتنی است در پایان از عوامل موثر اداره کل آموزش فنی وحرفه ای در اجرای تعاملات فیمابین، در قالب لوح تقدیر قدردانی گردید.