دوخت 16 هزار ماسک و2000 دست لباس بیمار وپرستار ...

دوخت 16 هزار ماسک و2000 دست لباس بیمار وپرستار ...

چهارشنبه 21 اسفند 1398 و ساعت 09:34:02 چهارشنبه 21 اسفند 1398 و ساعت 09:34:02 تاریخ بروزرسانی 103

در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ، 16هزار ماسک ودو هزار لباس در مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران یزد تولید شد\r\n\r\n

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای یزد  به نقل از رئیس مرکز شماره سه ؛ همکاری مرکز آموزش فنی وحرفه ای خوهران یزد ومرکز غدیر بهزیستی ؛ اقدام به تولید 16هزار ماسک ودوهزار دست لباس بیمار وپرستاربیمارستانهای یزد  با همت و تلاش شبانه روزی مربیان خانمها زهره طحان و لیلا صداقت پور به همراه بیست نفر از مهارت آموزان حرفه های طراحی دوخت کم توان ذهنی این مرکز با سهیم شدن در ریشه کن کردن بیماری کرونا کردند

گفتنی است تهیه پارچه وبرخی تجهیزات با مشارکت مردمی وتوسط خیرین صورت پذیرفته است