دیدار ریاست جدید کانون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای با معاونت اداری و پشتیبانی

دیدار ریاست جدید کانون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای با معاونت اداری و پشتیبانی

يكشنبه 15 فروردين 1400 و ساعت 08:18:24 دوشنبه 16 فروردين 1400 و ساعت 08:52:48 تاریخ بروزرسانی 48

محمدرضا بیکس ریاست کانون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای با معاونت اداری و پشتیبانی اداره کل به منظور تعامل هم فکری و هم افزایی هر چه بیشتر آموزش های فنی و حرفه ای در بخش خصوصی و دولتی دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد، محمدرضا بیکس و اعضاء کانون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای با معاون اداری و پشتیبانی اداره کل دیدار کردند.

در این نشست مهدیه کارگر دهقانی در سخنان کوتاهی از زحمات و تلاش های انجمن آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در انجام وظایف و همکاری در پیشبرد اهداف و حس مسئولیت در حوزه آموزش تقدیر و تشکر نمود و به موضوعات تعامل، همفکری و هم افزایی پرداخته شد و راهکارها و نقطه نظرات برای تعامل وهمکاری موثر با تأکید بر شعار سال ارائه گردید.