دیدار مدیر کل با خانواده های معززشهدا

دیدار مدیر کل با خانواده های معززشهدا

دوشنبه 21 بهمن 1398 و ساعت 14:53:18 دوشنبه 21 بهمن 1398 و ساعت 14:53:18 تاریخ بروزرسانی 89

مدیر کل عصر روز یکشنبه از 4 خانواده محترم شهدا ی شهر یزد تجیل کرد