سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور اعلام کرد ....

سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور اعلام کرد ....

چهارشنبه 21 اسفند 1398 و ساعت 08:38:24 چهارشنبه 21 اسفند 1398 و ساعت 08:38:24 تاریخ بروزرسانی 34

با توجه به شرایط موجود ولزوم رعایت ایمنی وبهداشت عمومی جهت حفظ سلامت جامعه ، تمدید پروانه تاسیس آموزشگاههایی که زمان تمدید آنها از اسفند ماه سال جاری لغایت اردیبهشت سال 1399 می باشد تا خرداد ماه سال 1399 امکانپذیر هست