سومین مسابقه اینترنتی روابط عمومی وامور فرهنگی با موضوع  راههای پیشگیری از ابتلا به ویروس کوئید 19

سومین مسابقه اینترنتی روابط عمومی وامور فرهنگی با موضوع راههای پیشگیری از ابتلا به ویروس کوئید 19

پنج‌شنبه 15 اسفند 1398 و ساعت 08:40:31 يكشنبه 25 اسفند 1398 و ساعت 11:34:12 تاریخ بروزرسانی 283