نشستی با هدف توسعه علم وفناوری و اجرای طرح  ملی توانمند سازی مهارتی دانشجویان در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد

نشستی با هدف توسعه علم وفناوری و اجرای طرح ملی توانمند سازی مهارتی دانشجویان در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد

سه شنبه 18 تير 1398 و ساعت 14:22:22 شنبه 22 تير 1398 و ساعت 11:29:00 تاریخ بروزرسانی 154

نشست مشترکی در جهت اجرای طرح ملی توانمندسازی مهارتی دانشجویان با رویکرد اشتغال و ارتقای بهره‌وری منابع انسانی فنی و تخصصی در حوزه مهارت های نوین و استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در استان یزد برگزار شد.

نشستی با هدف توسعه علم وفناوری و اجرای طرح ملی توانمند سازی مهارتی دانشجویان در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد

نشست مشترکی در جهت اجرای طرح ملی توانمندسازی مهارتی دانشجویان با رویکرد اشتغال و ارتقای بهره‌وری منابع انسانی فنی و تخصصی در حوزه مهارت های نوین و استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد نشستی مشترک به منظور همكاري، تعامل و هم‌افزائي فعاليت‌هاي آموزشی و پژوهشي در حوزه کارآفرینی و کسب و کار در استان و جهتِ نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت در راستای مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای دانشجویان برگزارشد.

علی افضلی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای یزد دراین نشست اظهار داشت: آموزشهای مهارتی امروزه در کنار دانشگاهها میتواند به اشتغال جوانان کمک نماید .

وی تاکید کرد: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد آمادگی دارد تا دوره های آموزش مهارتی را متناسب با نیاز و رشته های تحصیلی دانشگاه برای دانشجویان از طریق مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و بخش خصوصی در بخش های صنعت، خدمات ، کشاورزی و فرهنگ و هنر برگزار کند.

در این نشست معصومه طباطبایی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی یزد با اشاره به آمار بالای بیکاری در بین دانش آموختگان دانشگاهی و نداشتن مهارت های کافی اظهار کرد: برون رفت از وضعیت موجود در جامعه و اشتغال طیف وسیع بیکاران دانش آموخته نیازمند تعامل بخش های آموزشی و دستگاه های اجرایی و صنعت است که اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد با وجود پتانسیل های موجود در دانشگاه در جهت توانمند سازی مهارتی دانشجویان می تواند نفش مهمی ایفا نماید.

گفتنی است در پایان این نشست مقرر شد در خصوص موارد مطرح شده و تعامل بیشتر تفاهم نامه همکاری به امضای طرفین منعقد گردد