همکاری بخش خصوصی در برگزاری آزمونها عملی مهارتی

همکاری بخش خصوصی در برگزاری آزمونها عملی مهارتی

چهارشنبه 21 خرداد 1399 و ساعت 03:26:38 چهارشنبه 21 خرداد 1399 و ساعت 03:27:48 تاریخ بروزرسانی 241

رئیس اداره سنجش مهارت وصلاحیت حرفه ای اداره کل آموزش فنی وحرفه ای از مشارکت بخش خصوصی در برگزاری آزمونهای عملی مهارتی خبر داد\r\n

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد محمد رضا سلطانی رئیس اداره سنجش مهارت وصلاحیت حرفه ای اداره کل با اعلام این خبر افزود: در راستای استفاده بهینه از ظرفیت های بخش خصوصی در برگزاری هرچه بهتر آزمون های عملی مهارتی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ، بنا به تصمیم ستاد ارزشیابی مهارت استان ، جلسه هم اندیشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با روسای کانون و انجمن های صنفی در روز سه شنبه بیستم خرداد ماه نحوه مشارکت آموزشگاههای آزاد در برگزاری آزمون های عملی مهارتی کارآموزان آنان در چارچوب ضوابط و مقررات جاری مورد بررسی قرار دهد تا میزان همکاری در هرکدام از اجزای برگزاری آزمون مشخص گردیده و طی فرآیندی جهت اجرا ابلاغ گردد همچنین وی  ادامه داد: آموزشگاه های آزاد بعنوان بازوان پرتوان در حوزه آموزش فنی و حرفه ای، نقش بی بدیل در گسترش مهارت در سنوات اخیر داشته و این امر ناشی از ارتقاء کیفیت آموزشگاه های آزاد و تنوع بخشی به نیاز آموزشی آحاد جامعه می باشد.