اسامی برندگان مسابقه حجاب در کلام شهدا

اسامی برندگان مسابقه حجاب در کلام شهدا

يكشنبه 31 شهريور 1398 و ساعت 11:00:06 سه شنبه 16 مهر 1398 و ساعت 13:13:07 تاریخ بروزرسانی 516

مسابقه آنلاین حجاب در کلام شهدا ویژه کارکنان ومربیان روز شنبه 6 مهرماه راس ساعت 9 صبح برگزا ر خواهد شد\r\n

اسامی برندگان مسابقه حجاب در کلام شهدا

نفر اول   :خانم فاطمه نجاری طزرجانی

نفر دوم   : آقای مصطفی فتاحی اردکانی

نفرسوم  : خانم مژگان قاریان

 

در اولین فرصت به نفرات اول تا سوم جوایز نقدی اهدا خواهد شد

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

دریافت فرم ثبت نام مسابقه اینترنتی

دریافت جزوه آموزشی حجاب در کلام شهدا

لینک آزمون مسابقه حجاب

        نام کاربر : کد ملی   ----- رمز : کد پرسنلی