فراخوان مشارکت مرمت  و تجهیز مرکز آموزش  هتلداری ، گردشگری  و توریستی افشار یزد

فراخوان مشارکت مرمت و تجهیز مرکز آموزش هتلداری ، گردشگری و توریستی افشار یزد

شنبه 30 آذر 1398 و ساعت 11:47:21 شنبه 30 آذر 1398 و ساعت 11:52:12 تاریخ بروزرسانی 518