فراخوان مشارکت مرمت  و تجهیز مرکز آموزش  هتلداری ، گردشگری  و توریستی افشار یزد

فراخوان مشارکت مرمت و تجهیز مرکز آموزش هتلداری ، گردشگری و توریستی افشار یزد

سه شنبه 14 آبان 1398 و ساعت 08:51:41 سه شنبه 14 آبان 1398 و ساعت 08:53:33 تاریخ بروزرسانی 37