مسابقه آنلاین کتابخوانی 114 نکته درباره نماز

مسابقه آنلاین کتابخوانی 114 نکته درباره نماز

دوشنبه 26 آبان 1399 و ساعت 07:52:28 شنبه 1 آذر 1399 و ساعت 09:13:29 تاریخ بروزرسانی 243

با موضوع 114 نکته درباره نماز ویژه کارمندان ومربیان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای

فرم ثبت نام

دانلود محتوای آموزشی

لینک آزمون رمز ورود کد پرسنلی

نام کاربر: کدملی       رمز: کدپرسنلی

 کسانی که فرم ثبت نام را تکمیل و ارسال نموده اند می توانند در آزمون شرکت نمایند