جلسه تعامل و همکاری با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد

جلسه تعامل و همکاری با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد

1401/07/02 19 بازدید

جلسه تعامل و همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد برگزار شد

سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

1401/06/11 58 بازدید

سخنرانی پیش از خطبه های نماز عبادی و سیاسی نمازجمعه، مجید حق جو، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

تقدیرازرئیس میراث فرهنگی شهرستان بافق

تقدیرازرئیس میراث فرهنگی شهرستان بافق

1401/06/08 62 بازدید

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان ازرئیس میراث فرهنگی شهرستان بافق تقدیرکرد.

افتتاح آموزشگاه مراقبت وزیبایی

افتتاح آموزشگاه مراقبت وزیبایی

1401/06/08 60 بازدید

افتتاح آموزشگاه مراقبت وزیبایی پریماه درشهرستان بافق