برگزاری ششمین جلسه شورای اداری، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

برگزاری ششمین جلسه شورای اداری، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

1401/04/04 19 بازدید

ششمین جلسه شورای اداری، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در سال ۱۴۰۱ برگزارشد.

حضورمجیدحق جو درجشنواره توت روستای مزرعه ملا ازتوابع بخش مرکزی تفت

حضورمجیدحق جو درجشنواره توت روستای مزرعه ملا ازتوابع بخش مرکزی تفت

1401/04/02 14 بازدید

مجیدحق جو مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان ،  در دومین جشنواره توت روستای مزرعه ملا از توابع بخش مرکزی تفت حضوریافت.

دیدارمدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان بابخشدارزارچ

دیدارمدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان بابخشدارزارچ

1401/04/01 23 بازدید

مجید حق جو،  مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان، با مرتضی زیباییان، بخشدار زارچ، دیدار و گفتگو کرد. 

وبینار توجیهی آزمونگری، ویژه آزمونگران

وبینار توجیهی آزمونگری، ویژه آزمونگران

1401/03/29 49 بازدید

وبینار توجیهی آزمونگری، ویژه آزمونگران با حضور مدر کل آموزش فنی و حرفه ای استان