نشست مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد با فرماندار جدید شهرستان مهریز
1398/04/26

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از دیدار و گفتگو با فرماندار شهرستان مهریز خبر داد.

برگزاری جلسات شورای نظارت،ارزیابی و گسترش آموزش اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد
1398/04/25

معاون آموزش،پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد از برگزاری جلسات شورای نظارت، ارزیابی و گسترش آموزش این اداره کل خبر داد .

در راستای بزرگداشت هفته ملی مهارت: جلسه هم اندیشی با کانون و انجمن های صنفی آموزشگاههای آزاد استان یزد
1398/04/23

جلسه هم اندیشی با کانون و انجمن های صنفی آموزشگاههای آزاد جهت بزرگداشت هفته ملی مهارت برگزار شد.

برگزاری جلسه شورای اداری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
1398/04/22

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از تشکیل جلسه شوراي اداری اداره کل آموزش فني و حرفه اي این استان خبر داد.

در راستای بزرگداشت هفته ملی مهارت: جلسه هم اندیشی با کانون و انجمن های صنفی آموزشگاههای آزاد استان یزد
در راستای بزرگداشت هفته ملی مهارت: جلسه هم اندیشی با کانون و انجمن های صنفی آموزشگاههای آزاد استان یزد
برگزاری جلسه شورای اداری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
برگزاری جلسه شورای اداری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
مراسم تکریم و معارفه سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای زارچ
مراسم تکریم و معارفه سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای زارچ
 بازدید مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای از مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان بافق
بازدید مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای از مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان بافق