مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام علی(ع)اردکان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد شنبه 24 آذر 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 
 • اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد 1397/09/21 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد 54 : 12
    به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش فنی وحرفه ای الزهرا شهرستان اردکان،  کارگاه آموزشی گیاهان دارویی با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در این مرکز با حضور پرسنل و کارآموزان برگزار گردید.
   در این کارگاه آموزشی جناب آقای مهندس سلطانی از مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع ...
 • اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد 1397/09/21 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد 43 : 08
  به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش فنی وحرفه ای امام علی(ع)شهرستان اردکان،اولین جلسه شورای سلامت اداری این مرکز با حضور  دکتر اعلایی،ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردکان در این مرکز برگزار گردید. در این جلسه که دو تن از کارشناسان آموزش سلامت مرکزبهداشت اردکان،نیکزاد رییس مرکزخواهران اردکان ، دهستانی ...
 • اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد 1397/08/28 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد 53 : 09
  به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای امام علی(ع)شهرستان اردکان،محسن موحدی فرد رییس آموزش و پرورش میبد با حضور در مرکزآموزش فنی وحرفه ای امام علی(ع)شهرستان اردکان، از کارگاهها و امکانات این مرکز بازدید نمودند.
  در این بازدید که مجیدزارع کارشناس آموزش وپرورش میبد و برزگروگل محمدی ،مدیران ...

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد