اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  سه شنبه 02 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

راهنمای همترازی (تمدید اعتبار) گواهینامه های مهارت قدیمی

 
چنانچه دارندگان گواهينامه هايي كه كد استاندارد مهارت آنها تغيير يافته ، درخواست صدور تاييديه يا معادل سازي با كد استاندارد جديد را دارند  بايستي مراحل زير را طي نمايند:
 
1-      ارائه درخواست كتبي به اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان محل صدور گواهينامه مهارت
2-       پس از بررسي سوابق آزمون تئوري وعملي و اثبات اصالت گواهينامه ،‌شركت در آزمون عملي در همان حرفه و براساس استاندارد جديد و جاري در يكي از مراكز آموزشي تحت نظارت سازمان
 
لازم به ذكر است در صورت كسب حدنصاب مقرر در آزمون عملي ضمن ضبط و ابطال گواهي نامه قديمي ، براي فرد گواهي نامه جديد صادر مي گردد.
 
ارائه مدارك مشروحه ذيل جهت صدور گواهينامه جديد :
·     فتوكپي شناسنامه
·     فتوكپي كارت ملي
·     يك قطعه عكس 4*3 زمينه سفيد و جديد
·     اصل گواهينامه قديمي
.    تکمیل وارائه فرم درخواست                  
: 18,255
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد