اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  سه شنبه 02 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

مقالات مرتبط با حوزه سنجش

مقالات مرتبط با موضوع سنجش را مي توانيد با كليك بر روي لينك آنها بصورت فايل pdf دريافت نماييد.

1- روش صحيح مطالعه                           كليك كنيد

2- فرآيندهاي ارزشيابي وآموزش                 كليك كنيد

3- روش طراحي سئوالات چند گزينه اي        كليك كنيد

4-وسايل كتبي اندازه گيري                        كليك كنيد

: 2,787
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد