اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  سه شنبه 02 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

اسلايدهاي آموزشي

جهت دريافت فايلهاي مربوطه روي لينك آنها كليك كنيد.

نكته : پس از دانلود و بازكردن فايل روي گزينه read only  كليك كنيد.

1-تعريف اصطلاحات سنجش                     كليك كنيد

2-ارزشيابي توصيفي                               كليك كنيد

3-آزمون عملكردي                                 كليك كنيد

4-تعريف واهداف ارزشيابي توصيفي            كليك كنيد

5-روشها وابزار توصيفي                         كليك كنيد

6-ارزشيابي گروهي                               كليك كنيد

7-ارزشيابي پيشرفت تحصيلي                    كليك كنيد

8-ارزشیابی آموزش                               كليك كنيد

9-ارزيابي و بازخودسنجي                       كليك كنيد

: 2,978
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد