اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي RSS پیگیری شکایات مردمی پرسش و پاسخ نقشه سایت
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  پنجشنبه 02 اسفند 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

انواع آموزش در مراكز آموزش فنی وحرفه ای استان یزد

1- آموزش در مراکز ثابت

این گونه آموزش ها که عموماً آموزش های پایه ای و تخصصی می باشند، عمدتاً در کارگاههایی که مجهز به تجهیزات و ماشین آلات ویژه ای است که در محل ثابتی مستقر گردیده اند، اجرا می شوند.

2- آموزش توسط تیم های سیار

2-1- آموزش توسط واحدهای سیار شهری

این گونه آموزش ها به منظور جبران کمبود مراکز ثابت در نقاط دور دست و فاقد مرکز که مستلزم هزینه سنگین احداث مرکز می باشند و لزوم سرمایه گذاری کلان در آن نقاط مقرون به صرفه نبوده، طراحی شده است. هر یک از این واحدها از ترکیب یک یا چند نفر مربی در رشته های متنوع آموزشی با تجهیزات خودرو، چادر، کانکس و یا فضای مسقف موقت و تجهیزات آموزش مربوطه تشکیل شده و از مراکز ثابت به نقاطی که داوطلب کارآموزی به اندازه کافی داشته باشند، اعزام می شوند و آموزش های مربوطه را در منطقه مورد نظر اجرا نموده و سپس به محل ثابت خود باز می گردند.

2-2- آموزش در زندان (Prisoners Training)

یکی دیگر از بخش های آموزشی، آموزش در زندان می باشد. از آنجا که بیکاری و فقدان مهارت یکی از علل گرایش به اعتیاد، بزهکاری و خلاف می باشد، بنابراین داشتن مهارت در فرد ضمن ایجاد شرایط اولیه برای اشتغال به تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی فرد کمک می کند. در این راستا این اداره کل سالهاست که از طریق عقد تفاهم نامه با سازمان امور زندان ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به آموزش زندانیان و معتادین درمان یافته اقدام می نمایند.

2-3- آموزش روستایی (Rural Training)

آموزش فنی و حرفه ای در روستاها در قالب تیم های سیار و به عنوان کاروان آموزشی به منظور تحقق دسترسی به فرصت های آموزشی و با هدف ایجاد توانمندی و فراهم سازی زمینه های بهره وری خانوار روستایی و نیز مقابله با مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهر بر اساس مطالعاتی که در پایان سال 1384 انجام گردیده، طراحی شد.

3- آموزش در پادگان (Soldiers Training)

به منظور احراز اشتغال جوانان بعد از خدمت سربازی طرحی تحت عنوان طرح آموزش فنی و حرفه ای سربازان در دوره مقدس سربازی در بهمن ماه 1371 توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تهیه و پس از تصویب هیأت محترم دولت و اخذ مجوز از مقام معظم رهبری و موافقت معظم له آیین نامه اجرایی آن به نیروهای مسلح و ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای سازمان در کشور ابلاغ گردید.

طبق این قوانین سازمان با همکاری مسئولان اداره آموزش پادگان ها در نشست های کارشناسی، پس از برنامه ریزی و توافق های لازم بر اساس استانداردها به آموزش سربازان در محل پادگانها می پردازد و پس از پایان دوره و انجام آزمون گواهی نامه به آنها اعطا می گردد.

4- آموزش در صنایع و صنوف (Industrials Training)

ارتقاء سطح دانش و مهارت شغلی کارگران شاغل در بازار کار مطابق با سطح دانش و مهارت روز را آموزش در صنایع گویند که خود به انواع مختلف ارائه می گردد که آموزش جوار کارگاهی (بین کارگاهی)، آموزش ضمن خدمت (حین خدمت) از آن جمله اند.

4-1- آموزش جوار کارگاهی (Interplant Training / Vestibule Training)

آموزش جوار یا دهلیزی در واقع نمونه ای از آموزش حین خدمت است و تفاوت آن در محیط کار بودن آموزش حین خدمت و استفاده از وسایل و ابزارآلات حقیقی است. در کشورمان ایران نیز آموزش مشترک کارگاهها یا چند مؤسسه اقتصادی که در مرکز آموزشی مشترک چند شرکت یا کارخانه تأسیس گردیده و هدف آن آموزش نیروی انسانی آن مؤسسات اقتصادی باشد را آموزش بین کارگاهی گویند. مرکزی که به این صورت تشکیل می شود را مرکز آموزش جوار کارخانه می نامند. در این مرکز کارآموزی آموزش ها به شرح زیر انجام می پذیرد:

1)      آموزش کارگران مبتدی به منظور تأمین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز واحدهای فوق الذکر.

2)     آموزش کارگران شاغل به منظور بازآموزی، تکمیل و ارتقاء مهارت و تعلیم تخصص های پیشرفته همگام با تغییرات تکنولوژی.

3)    آموزش کارگرانی که تغییر شغل می دهند.

این مراکز از لحاظ تجهیزات آموزشی مستقل از جریان تولید بوده و یک واحد به تنهایی یا چند واحد به اشتراک می توانند آن را تأسیس و اداره نمایند. این نوع مراکز از لحاظ فضای آموزشی می بایستی متناسب با تعداد رشته های آموزشی مورد نیاز و نیز تعداد کارآموزان طراحی و ایجاد گردد و مشخصات کارگاههای عملی و کلاسهای تئوری و تجهیزات رشته های آموزشی برابر استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای بوده و به تصویب کمیته آموزش در صنایع برسد. انجام ارزشیابی و آزمون پایان دوره این مراکز با ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای می باشد و در نهایت گواهی نیز از طرف اداره کل مذکور صادر می گردد.

4-2- آموزش ضمن کار (In Plant Training)

آموزش ضمن کار به نوعی از آموزش گفته می شود که در هنگام کار کردن کارگران در روی خط تولید به منظور ایجاد مهارت لازم در شغل ارائه می شود. در این دوره کارگر از خط تولید منفک نمی شود و مزد کارگر نیز پرداخت می شود. این نوع آموزش را آموزش ضمن کار نیز گویند که مفهوم واقعی نوع آموزش را نمی رساند. در آموزش ضمن کار به منظور افزایش مهارت شاغلین در صنعت و بر اساس استانداردهای مصوب سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور انجام می شود. آموزش ضمن کار در خط تولید در حین انجام کار صورت می پذیرد. این نوع آموزش خصوصیات ویژه ای دارد:

§        کوتاه بودن مدت آموزش

§        مهیا بودن ابزار و امکانات آموزشی در محیط واقعی کار

§        صرفه جویی در وقت کارگران و جلوگیری از رکود یا توقف در تولید

5- آموزش در مراکز جوار دانشگاهی

با توجه به مشکلات ناشی از فقدان مهارت های حرفه ای در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش نرخ بیکاری در میان این گروه از کارجویان سازمان آموزش فنی و حرفه ای ضمن انعقاد تفاهم نامه آموزشی با دانشگاههای مختلف و ایجاد مراکز جوار دانشگاهی آموزش های مهارتی مورد نیاز دانشجویان را به ایشان ارائه می نماید.

: 18,232

اطلاعیه های سازمان

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد