اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي RSS پیگیری شکایات مردمی پرسش و پاسخ نقشه سایت
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  پنجشنبه 02 اسفند 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

هجدهمین مسابقات ملی مهــارت

 


 

منشور هجدهمین مسابقات ملی مهارت - نسخه نهایی

پروژه های نمونه کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت

برنامه آموزشی اردوهای آماده سازی مرحله کشوری

فهرست ابزار همراه رقابت کننده

فهرست مواد مصرفی مرحله کشوری 

فهرست ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری

فهرست مراکز مجری مرحله کشوری هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت به تفکیک رشته

فهرست رقابت کنندگان مرحله کشوری هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت به تفکیک استان(97.02.10)

تعریف رشته های هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت

 

: 7,199

اطلاعیه های سازمان

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد