اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي RSS پیگیری شکایات مردمی پرسش و پاسخ نقشه سایت
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  جمعه 03 آذر 1396
دسترسی سریع
بسیج مظهر مردم سالاری دینی بسیج ،مسجد محوری و ولایت مداری

معرفی دانشــگاه

مقدمه:
نظام آموزش مهارت و فناوری شامل آموزش هایی است که با هدف ارتقائ و انتقال دانش کار و فناوری, به هنگام کردن مهارت های شغلی و افزایش مستمر و فزاینده بهره وری در تمامی سطوح تحصیلی مهارت و فناوری به صورت آموزش های رسمی و آموزش های تکمیلی بین سطوح طراحی و اجرا می شود و بااستفاده از فناوری های آموزشی روز و ظرفیت های آموزشی محیط کار, افراد را بر اساس استانداردها و صلاحیت های شغلی و با تاکید بر اخلاق حرفه ای برای احراز شغل, حرفه و کسب وکار تا سطح تا مطلوب تربیت می نماید.
اهداف:
تربیت و افزایش کارایی واثر بخشی نیروی انسانی مورد نیاز در بخش های مختلف صنعت, کشاورزی, خدمات و فرهنگ و هنر براساس استانداردهای شغلی , فرهنگ ارزشی- بومی و نیاز بازار کار داخلی و تقاضای بازارهای منطقه ای و بین المللی متناسب با نظام اشتغال کشور
اشاعه و نهادینه سازی فرهنگ کسب و کار مبتنی بر استعداد, ذوق, دانش, مهارت, فناوری, تخصص, توانایی و کارآفرینی با رویکرد ارزشهای اسلامی و اخلاق حرفه ای


آموزش عالی مهارت و فناوری:
ارکان آموزش عالی مهارت و فناوری:

1- دانشگاه جامع علمی-کاربردی ودانشگاه فنی وحرفه ای
2- کارگروه هماهنگی برنامه ریزی درسی و آموزش عالی مهارت وفناوری به عنوان مرجع تدوین برنامه های آموزشی و درسی
تعیین شیوه ها واستانداردهای آموزشی برای نظام آموزش عالی مهارت و فناوری که زیر نظر شورای برنامه ریزی درسی و آموزشی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری تشکیل می شود.
3- کارگروه هماهنگی گسترش آموزش عالی مهارت فناوری به عنوان متولی سیاستگذاری در توسعه تمامی سطوح آموزش های عالی مهارت و فناوری مبتنی بر امایش سرزمین برای نظام آموزش عالی مهارت و فناوری که زیر نظر شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری تشکیل می شود.
4- شورای نظارت وارزیابی آموزش عالی مهارت و فناوری به عنوان متولی تدوی استانداردها, هدایت, نظارت, ارزیابی و اعتبار بخشی مراکز مجری در تمامی سطوح تحصیلی آموزش های عالی مهارت و فناوری.
5- هیئت های امنا و هیئت ممیزه مرکزی آموزش های عالی مهارت و فناوری به عنوان متولی سیاستگذاری امور تشکیلاتی, مالی و معاملاتی, هیئت های علمی و مدرسان که توجه ویژه ای را به شناسایی و استفاده از مدرسان خبره خواهد نمود.

: 5,924

دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع زسانی ریاست جمهوری
وزارت کار و امور اجتماعی
سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور
سامانه ارتباطی مردم ودولت جمهوری اسلامی ایران
مجلس
پایگاه اطلاع رسانی دولت
پرتال خبری استان یزد
ادارات کل آموزش فنی وحرفه ای استانها
وبلاگ کانون فرهنگی مساجد فنی وحرفه ای

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد