اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي RSS پیگیری شکایات مردمی پرسش و پاسخ نقشه سایت
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  پنجشنبه 02 اسفند 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

معـرفی

مسابقات مهارت جهاني پيشينه اي بيش از 50 سال دارد. ايران چهار بار بين سالهاي 1975 تا 1978 و سه بار از سال 1379 به بعد،شركت در اين مسابقات را تجربه كرده است.
مسابقات مهارت جهاني مورد استقبال كليه كشورهاي صنعتي - اروپايي و تعدادي از كشورهاي طراز اول صنعتي آسيايي،آمريكايي و اروپايي قرار گرفته است و هر دو سال يكبار،مسابقات جهاني با حضور مهارت آموختگان كشورهاي عضو برگزار مي شود.
در ايران، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور براي ايجاد فضاي رقابتي بين جوانان و نيز بهبود كيفيت آموزشهاي فني و حرفه اي و ارتقاء استانداردهاي مهارتي كشور در سطح مهارتهاي جهاني و تعيين جوانان ماهر جهت حضور در مسابقات جهاني ، مسابقات ملي را به طور سالانه برگزار مي كند.

: 7,163

اطلاعیه های سازمان

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد