اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  سه شنبه 02 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

دریافت شماره شناسایی

مراحل صدور گواهینامه و پروانه مهارت

 

1- کد ملی خود را در کادر زیر بصورت دقیق و بدون خط فاصله درج کنید
2- در صورتیکه شماره شناسایی برای شما وجود دارد بر روی لینک دریافت گواهینامه کلیک کنید
3-انجام مراحل الکترونیکی ،شامل وارد کردن کدشناسایی و کد ملی
4-انتخا ب چاپگر گواهینامه مورد نظر
5- چاپ گواهینامه و پایان عملیات

 

 

: 14,683
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد