اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي RSS پیگیری شکایات مردمی پرسش و پاسخ نقشه سایت
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  جمعه 04 اسفند 1396
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
معاون وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي و رییس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور :مربيان بخش مهمي از كانون هاي فكري سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور هستند

مناقصه ومزایده

 1-آگهی فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد تجهيزات آموزشي

2-آگهی مزایده عمومی شماره 2 جهت اجاره تعدادي از کارگاه هاي آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان یزد

3-آگهی مزایده 3دستگاه خودرو سواری پراید(تا29شهریور96)

4-اسناد مزایده 3دستگاه خودرو سواری پراید(تا29شهریور96)

: 1,022

اطلاعیه های سازمان

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد