اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي RSS پیگیری شکایات مردمی پرسش و پاسخ نقشه سایت
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  پنجشنبه 02 اسفند 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

اطلاعات آماری مهارت آموختگان

آمار عملکرد آموزش،پژوهش و برنامه ریزی (سال1395)

آمار مربیان و تعداد کارگاههای آموزشی یه تفکیک مراکز(سال 1395)

آمار عملکرد مؤسسات کارآموزس آزاد و مشارکت های مردمی(سه ماهه اول96)

آمار عملکرد آموزش،پژوهش و برنامه ریزی (سه ماهه اول 96)

: 3,191

اطلاعیه های سازمان

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد