اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي RSS پیگیری شکایات مردمی پرسش و پاسخ نقشه سایت
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  پنجشنبه 02 اسفند 1397

کمیته اجرایی استانی طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی

 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از برگزاری کمیته اجرایی استانی طرح مهارت آموزی در محیط  کار واقعی در استانداری یزد خبرداد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد افضلی در تشریح  این خبر گفت: کمیته  اجرایی استانی طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی با حضور دکتر زینی وند معاون هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري یزد و رییس کمیته اجرایی استانی،  نورالدینی مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري ، دکتر ریاحی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، صابري مدیرکل تأمین اجتماعی استان ، دهقانی زاده معاون توسعه و برنامه ریزي سازمان مدیریت و برنامه ریزي ، افضل آبادي رییس اداره برنامه ریزي سازمان صنعت، معدن و تجارت ، فراشاهی معاون آموزش ، پژوهش و برنامه ریزي اداره کل آموزش فنی و حرفه اي ، حسین افضلی کارشناس آموزش اداره کل آموزش فنی و حرفه اي ، حسنی نایب رییس اتاق اصناف ، توحیدی نماینده تشکل هاي کارفرمایی، برخورداري نماینده تشکل هاي کارگري ، شریعتمداري کارشناس اتاق اصناف ، دهقان کارشناس دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري ، شمسی نیا رییس اتحادیه صنف رایانه یزد ، فاطمی مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري استان ، گلزار کارشناس مسئول سرمایه گذاري اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري ، عسکرزاده معاون اموردهیاری ها و شوراهاي دفتر امور روستایی استانداري درمحل دفترمعاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع  استانداری یزد برگزار شد.

افضلی مدیرکل آموزش فنی و حرفه اي استان یزد و دبیر کمیته اجرایی استان در این کمیته مروري بر مصوبات جلسه قبل داشت و گزارش اقدامات انجام شده و عملکرد شهرستان ها در راستاي اجراي طرح مهارت آموزي در محیط کار واقعی را ارائه نمود.     وی پیشنهاد کرد با توجه به لزوم اجراي آئین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایري با استفاده از صندوق توسعه ملی و اعلام نیازهاي آموزشی توسط دستگاههاي بخشی در جهت استفاده بهینه از پتانسیل بخش خصوصی در امر آموزش ، طرح مهارت آموزي در محیط کار واقعی و آئین نامه اجرائی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی باهم ترکیب و از ظرفیت دو طرح استفاده گردد . در ادامه سایر اعضاء به بیان نظرات خود پردا ختند.

نورالدینی مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري اظهار داشت: استان یزد در اجراي طرح مهارت آموزي در محیط کار واقعی و طرح کارورزي فارغ التحصیلان دانشگاهی رتبه پائین کشوري را  دارد که لازم است بررسی شود سایر استانها درخصوص اجراي این طرح چگونه اقدام نموده اند و الگو برداري گردد.

حسنی نایب رئیس اتاق اصناف یزد گفت: علیرغم برگزاري جلسه تشریح و تبیین طرح با حضور مدیرکل آموزش فنی وحرفه اي و مدیرکل تامین اجتماعی و نمایندگان ادارات تعاون، کارو رفاه اجتماعی و صنعت،معدن و تجارت و تأکید بر عدم مشمولیت افراد معرفی شده به واحدهاي صنفی از قوانین تامین اجتماعی و اداره کار و همچنین مکاتبات و مذاکرات صورت گرفته با اتحادیه، متأسفانه استقبالی از این طرح صورت نگرفته است و مهمترین دغدغه آنها ضمانت عدم مشمولیت افراد از قوانین تامین اجتماعی و تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشد .

دکتر ریاحی مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  استان افزود:  متأسفانه دو طرح کارورزي فارغ التحصیلان دانشگاهی و مهارت آموزي در محیط کار واقعی در استان یزد و چند استان صنعتی دیگر موفق نبوده است که یکی از دلایل عدم استقبال را بی اعتمادي واحدهاي صنفی از ادارات تامین اجتماعی و اداره کار می باشد و باتوجه به اینکه طرح هاي مذکور از بهترین طرح ها براي کمک به صنوف وکارفرمایان می باشد و علیرغم تاکید فراوان بر مزیت هاي این طرح ها در کنفرانس هاي خبري و برگزاري جلسات بااتحادیه ها که توسط ادارات کار و فنی و حرفه اي صورت گرفته است انتظار می رفت استقبال زیادي از طرح ها صورت بگیرد که متأسفانه بدلیل عدم استقبال واحدهاي صنفی این طرح ها بخوبی اجرایی نشده است .

 دهقانیزاده معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد پیشنهاد نمود که اتحادیه ها و انجمن هاي تخصصی مثل نساجی و ... درجلسات حضور داشته باشند و به نوعی درگیر اجراي این طرح ها گردند . وی افزود اعتبارات مربوط به اجراي طرح هاي مهارت آموزي در محیط کار واقعی و کارورزي فارغ التحصیلان دانشگاهی به استانها ابلاغ شده است .

توحیدي دبیر تشکل کارفرمایی استان نیز اظهار داشت که طرح مهارت آموزی در محیط  کار واقعی به تمام تشکل ها و انجمن ها اطلاع رسانی شده است و دغدغه آنها بیشتر ترس از حوادث و قوانین تامین اجتماعی و مشکلاتی از قبیل پرداخت دیه در صورت بروز حوادث احتمالی را عنوان نمود که در ادامه مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی پاسخ دادند بیمه حوادث را در ویرایش جدید طرح ها دولت تقبل نموده است.

صابري مدیرکل تأمین اجتماعی استان بیان داشت: ما درخصوص طرح مهارت آموزي در محیط کار واقعی علاوه بر اینکه در جلسات متعدد و مربوط به این طرح ها عنوان و تاکید نموده ایم که افراد معرفی شده به واحدهاي صنفی مشمول قوانین بیمه تامین اجتماعی نمی گردند،بصورت مکتوب نیزاعلام گردیده است.

 در ادامه دکتر زینی وند معاون هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري یزد و رییس کمیته اجرایی استانی ضمن تقدیر و تشکر از همه اعضاء بویژه مدیر کل آموزش فنی و حرفه اي استان و همکارانشان ،علت اجرایی نشدن این قبیل طرح ها را ضعف مدیریت دستگاههاي اجرایی استان دانست و اظهار داشت تجربه ثابت کرده که طرح هایی که کلیه دستگاههاي اجرایی استان بر روي آنها تمرکز داشتند موفق بوده است و براي اجراي هر چه بهتر این قبیل طرح ها که بسیار براي واحدهاي صنفی و صنعتی استان مفید می باشد می بایست فرمانداران و همه دستگاههاي اجرایی تمرکز کنند تا به نتیجه برسد.

بنابر این گزارش در این کمیته پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

- مقرر گردید اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان با توجه به تعهد جدید طرح مهارت آموزي در محیط کار واقعی که براي استان در نظر گرفته شده است برش شهرستانی و دستگاهی را مشخص و حداکثر تا یک ماه آینده ابلاغ نماید .

-مقرر شد تشکل هایی مانند خانه صنعت و معدن ،اتاق اصناف ، انجمن نساجی و... در جلسات کارگروه اشتغال استان که در سازمان مدیریت


: 1979   |  تاریخ ارسال خبر :  1397/08/07 - 59 : 01 قبل از ظهر
گروه خبری: اداره کل   |  : 915

نظر شما در مورد این مطلب

 

اطلاعیه های سازمان

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

تقدیر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد از مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

تجلیل از مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد در جشن بزرگ جوانان و ورزشکاران استان یزد

مسابقه شیرینی انقلاب در مرکز آموزش فنی و حرفه ای غدیر زارچ استان یزد

جلسه هفتگی تفسیر قرآن مدیران کل دستگاههای اجرائی استان یزد به میزبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان برگزار شد.

بمناسبت بزرگداشت ایام الله دهه فجر صورت گرفت : دیدار مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد با خانواده معظم شهدای یزد

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور: آموزش های فنی و حرفه ای در تداوم فرآیندهای توسعه ای دولت تدبیر و امید جایگاه ویژه ای دارد

با حضورمعاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و استانداریزد مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان ابرکوه استان یزد همزمان با ایام ا... دهه مبارک فجر افتتاح شد

مهندس ازهاری خبر داد: مشاغل اختصاصی سازمان آموزش فنی و حرفه ای در کمیته مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب شد

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور:امروز به تقویت اکو سیستم کارآفرینی در کشور نیاز داریم.

حضور فعال مراکز آموزش فنی و حرفه ای برادران یزد در دومین نمایشگاه برق، الکترونیک و انرژی های نوین

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد